آخـریـن ویـدیـوها
  • همه ویدیو ها
  • اخـبـار
  • موزیک ویدیو
  • ویدیوهای آموزشی

قسمت اول مصاحبه با گروه آوانا

گروه موسیقی آوانا

گروه آوانا در تابستان 92 توسط 5 نفر شروع به کار کرد و با تصمیم بر تکمیل تک اهنگ اول گروه به صورتی جدی تر در مسیر خود قرار گرفت

دانلود

قسمت دوم مصاحبه با گروه آوانا

گروه موسیقی آوانا

گروه آوانا در تابستان 92 توسط 5 نفر شروع به کار کرد و با تصمیم بر تکمیل تک اهنگ اول گروه به صورتی جدی تر در مسیر خود قرار گرفت

دانلود

قسمت سوم مصاحبه با گروه آوانا

گروه موسیقی آوانا

گروه آوانا در تابستان 92 توسط 5 نفر شروع به کار کرد و با تصمیم بر تکمیل تک اهنگ اول گروه به صورتی جدی تر در مسیر خود قرار گرفت

دانلود

قسمت چهارم مصاحبه با گروه آوانا

گروه موسیقی آوانا

گروه آوانا در تابستان 92 توسط 5 نفر شروع به کار کرد و با تصمیم بر تکمیل تک اهنگ اول گروه به صورتی جدی تر در مسیر خود قرار گرفت

دانلود

قسمت پنجم مصاحبه با گروه آوانا

گروه موسیقی آوانا

گروه آوانا در تابستان 92 توسط 5 نفر شروع به کار کرد و با تصمیم بر تکمیل تک اهنگ اول گروه به صورتی جدی تر در مسیر خود قرار گرفت

دانلود

قسمت اول مصاحبه با گروه کوبار

گروه موسیقی کوبار

کوباربه معنی باران کوهستان است و نام یک گروه موسیقی پراگرسیو ایرانی است که در سال ۱۳۹۴ در شهر تهران فعّالیت خود را آغاز کرد. در تابستان سال ۱۳۹۴ هامت فاضلی با همراهی م

دانلود

قسمت سوم مصاحبه با گروه کوبار

گروه موسیقی کوبار

کوباربه معنی باران کوهستان است و نام یک گروه موسیقی پراگرسیو ایرانی است که در سال ۱۳۹۴ در شهر تهران فعّالیت خود را آغاز کرد. در تابستان سال ۱۳۹۴ هامت فاضلی با همراهی م

دانلود

قسمت دوم مصاحبه با گروه کوبار

گروه موسیقی کوبار

کوباربه معنی باران کوهستان است و نام یک گروه موسیقی پراگرسیو ایرانی است که در سال ۱۳۹۴ در شهر تهران فعّالیت خود را آغاز کرد. در تابستان سال ۱۳۹۴ هامت فاضلی با همراهی م

دانلود
آرشـیـو ویـدیـو ها

قسمت دوم مصاحبه با گروه آوانا

گروه موسیقی آوانا

گروه آوانا در تابستان 92 توسط 5 نفر شروع به کار کرد و با تصمیم بر تکمیل تک اهنگ اول گروه به صورتی جدی تر در مسیر خود قرار گرفت

دانلود

قسمت سوم مصاحبه با گروه آوانا

گروه موسیقی آوانا

گروه آوانا در تابستان 92 توسط 5 نفر شروع به کار کرد و با تصمیم بر تکمیل تک اهنگ اول گروه به صورتی جدی تر در مسیر خود قرار گرفت

دانلود

قسمت چهارم مصاحبه با گروه آوانا

گروه موسیقی آوانا

گروه آوانا در تابستان 92 توسط 5 نفر شروع به کار کرد و با تصمیم بر تکمیل تک اهنگ اول گروه به صورتی جدی تر در مسیر خود قرار گرفت

دانلود
دیدگاه شما