آخـریـن نظرسنجی ها
  • همه نقدها
  • گروه های ایرانی
  • گروه های خارجی
نقد و بررسی

نقد و بررسی

نگاهی می اندازیم به فعالیت های گروه مستر آف پرشیا و به خصوص خانم آناهیداین گروه در سال ۲۰۰۵ تشکیل شد این گروه آلبوم کهن تر از تاریخ را در سال ۲۰۱۱ از خود منتشر کرده ا…

نقد و بررسی
نقد و بررسی

نقد و بررسی

نگاهی می اندازیم به فعالیت های گروه مستر آف پرشیا و به خصوص خانم آناهیداین گروه در سال ۲۰۰۵ تشکیل شد این گروه آلبوم کهن تر از تاریخ را در سال ۲۰۱۱ از خود منتشر کرده ا…

نقد و بررسی