معرفی گروه های راک،متال و موسیقی های تلفیقی

Testament

تستامنت یا تستمنت گروه مشهور امریکا یی  که در سال 1983 در کالیفرنیا  با اعضاء  Chuck Billy وکال ؛ Eric Peterson و Alex Skolnick گیتاریست و Steve DiGiorgio به عنوان درامر؛ ابتدا با نام  « Legacy تشکیل شد، در طول 33 سال فعالیت اعضاء دستخوش جایگزینی و تغییرات بسیاری شد  طوری که میتوان  Eric Peterson. را تنها عضو باقی مانده و ثابت گروه دانست.همکاری های حرفه ای و دوستانه بین «تستامنت» و گروه های مشهوری چون :Death - Metallica - Megadeath - Slayer - Dark_Angel ,... از نکات شایان ذکر در مورد این گروه میباشد.

از «تستامنت» به عنوان  یکی از گروه های موفق در سبک « ثرش متال» نام برده میشود، فروش «1.4» میلیون آلبوم در آمریکا و «14» میلیون آلبوم در سراسر جهان «تستامنت» را به یکی از پرچم داران سبک « هوی متال» و «ثرش متال» بدل کرده است، «تستامنت» تا امروز 13 «آلبوم استودیویی»؛را منتشر کرده است.

اعضای گروه:

Eric Peterson – guitars, backing vocals (1983–present)

Chuck Billy – lead vocals (1986–present)

Alex Skolnick – guitars, backing vocals (1983–1992, 2005–present)

Gene Hoglan – drums (1996–1997, 2011–present)

Steve Di Giorgio – bass (1998–2005, 2014–present), backing vocals (2014–present)

 

English Source: https://en.wikipedia.org/wiki/Testament_(band)

آلبوم تصاویر
آلبوم ها یا تک آهنگ های Testament
سایر گروه ها
دیدگاه شما