معرفی گروه های راک،متال و موسیقی های تلفیقی

Numenorean

همه ما بخوبی میدانیم که بلک متال بیانگر ماهیت های غرق در تضادی است که ذهن بشر مطابق با اعتقادات درونی خود آنرا برداشت،تفسیر و در نهایت با یک بررسی موشکافانه پذیرفته یا رد میکند، نوعی از موسیقی که خانه ای در اعماق غم و اندوهی سرد و مبهم دارد و من به شخصه آنرا مسحور کننده ترین قالب موسیقی نواخته شده توسط بشر میدانم، شناختی روحانی و یک بیداری که ابعاد متفاوتی از تعالی را دربرگرفته است. قصد داریم تا یکی از بندهای گمشده در اقیانوس  که هجمهٔ سنگینی از مباحث نادر و درون گرا را برای شناخت بیشتر ماهیت وجود به سمت ذهن مخاطبین رهنمون میکند را به شما معرفی کنیم.

بند «Numenorian» در سال «2011» به عنوان یک پروژه دونفره در «کیلگری ، البرٹا کشور کانادا» توسط «Byron Lemley و Brandon Lemley » با اشعاری متفاوت از بیان حزن و اندوه نهفته در کالبد بشریت و طبیعت زندگی انسان شکل گرفت تا آنچه را که انسان شاد و مفرح  مینامد را به چالش کشیده و بر پایهٔ منطق، خسته کننده، سطحی و برداشتی کوتاه از ادراک وفهم بداند که به تدریج با رشد و تعقل نمایانگر مقاصد تاریک و دلگیر که در اعماق درون ما ریشه دوانده باشد و چهره ای متفاوت از یک درد غیر قابل تسکین را فریادی باشد.

تز اصلی آلبوم ما تصویرساختن و ایجاد بیان موسیقایی از اشتیاق انسان برای بدست آوردن چیزهاییست که هرگز بدست نمی‌آورد و همه ی ما در داشتن آنها بی نصیب و شکست خورده هستیم و چیزهای دیگری را برای خودمان معادل خوشبختی قرار داده ایم، چیزهایی از قبیل پول، رابطه جنسی، معاملات، مصرف مخدرها، دین و انوع چیزهای دیگر، اما با این همه کامیابی واقعی برای ما دست یافتنی نخواهد بود. چیزی که ما به جد در پی آن هستیم  بی‌گناهی کودکیست که هیچ چیز درباره این جهان نمی‌داند، با جستجویی که کردیم آسایش و رستگاری مستحق او را فقط در مرگ یافتیم. دختر کوچک بر روی جلد نشان دهنده‌ی آرامگاه ابدی ماست و عنوان آلبوم به زمانی اشاره دارد که ما متوجه می‌شویم که وجود ما مجبور به تحمل رنج و درد و اندوه برای رسیدن به بلوغ خود نیست. بک گراند در شنونده تداعی آن حالت سعادتمند افسرده است و به شما زمان بیشتری برای لمس بازتاب موسیقی بر جلوه درونیتان می دهد همینطور انعکاس لبخند دخترک که نماینگر معصومیت کودکمان است.

برای ما مشخص است که کار ما بیشتر از حد مردم است، اما هنر فاخر نباید به راحتی قابل هضم شدن باشد! در مجموع برای ما مهم بود یک تصویر از زبان آلبوم ارائه کنیم تا شنونده را به آغاز تجربه ی قبل از شنیدن کار که در بردارنده فضای آلبوم است سوق بدهد. این آلبوم مبهم نیست و صادقانه و بی ملاحضه گفته های خود را به مخاطبش القا می‌کند. شما در تمام ابعاد این اثر، از آغاز تا پایان می‌توانید سیر کنید، و آنها را شعرگونه بیابید. مضمون پنج قطعه‌ آلبوم درگیر با مراحل مختلف زندگی بشر است که اینگونه و در این دیدگاه ها به آن پرداخته شده :؛ HOME:بدنیا آمدن انسان عاری از گناه THIRST:پاسخ به سوالاتی که روند زندگی برای شما ایجاد می‌کند SHORELESS:احساس نا امیدی DEVOUR:امکان و تمایلی برای نابودی خود از طرف زندگی LAND DOWN:تسلیم نفس شدن و برقراری صلح با هستی.

Numenorean was Founded in September 2011

Our album’s central theme, music and image revolves around a longing for something that we as humans will never achieve. We are all empty and broken in some form or another, so we look for fulfilment through things like money, sex, relationships, drugs, religion, and a variety of other things, but we in the end ultimately remain void of any true happiness. What we are really searching for, is the innocence of a child, which knows nothing about this world and since we are incapable of ever getting that back, the only place we can find this comfort is inevitably only through death. The little girl on the cover represents this final resting place for us – beyond our existence in this world. And our album title sums it up once you realize that she doesn't have to go through all the pain and sorrow of becoming an adult. Home evokes this melancholic blissful state within the listener and as you spend more time becoming familiar her picture, you begin to see the music reflecting her being in this condition, reflected in her face seemingly close to smiling. It is the death of innocence. 

Numenorian Current lineup is:

Byron Lemley : Drums, Guitars, Bass (2011-2014), Guitars (2014-present)

Brandon Lemley : Vocals (2011-present)

David Horrocks : Drums (2014-present)

Roger LeBlanc : Guitars (2014-present)

Rhys Friesen : Bass, Vocals 

 

گردآورنده:متالهد بایکرز

آلبوم تصاویر
آلبوم ها یا تک آهنگ های Numenorean
سایر گروه ها
دیدگاه شما