معرفی گروه های راک،متال و موسیقی های تلفیقی

Me And That Man

پروژه ی جانبی نرگال با این نام در لهستان تاسیس شد. این پروژه نتیجه همکاری بین آدام دارسکی و جان پورتر است. نرگال تصمیم گرفت تا اشعار خود را کمی از هوی متال و صدای سنگین و اشعار شیطانی دور کند و موزیک هایی بر پایه سبک کانتری، فولک و بلوز راک تولید کند. در ابتدا قرار بود این پروژه انفردای باشد اما نرگال از جان پورتر دعوت کرد تا در این پروژه حاضر شود. ابتدا انتظار میرفت این بند فقط با آدام دارسکی و جان پورتر فعالیت کند اما بعد از تاسیس  Mazolewski و Łukasz "Kuman" Kumański به این بند پیوستند . اولین آلبوم و اولین همکاری بین افراد در سال 2017 با عنوان "Songs of Love and Death" منتشر شد. این آلبوم حاوی 13 ترک میباشد.

Adam Darski : Guitar,Vocals

John Porter : Guitar,Vocals

عکس زیر از چپ به راست : آدام دارسکی ، جان پورتر 

 

آلبوم تصاویر
آلبوم ها یا تک آهنگ های Me And That Man
سایر گروه ها
دیدگاه شما