معرفی گروه های راک،متال و موسیقی های تلفیقی

Iron Maiden

بیوگرافی گروه Iron Maiden | آیرون مِیدِن

در سال 1976 گروه آیرن میدن توسط استیو هریس نوازنده استثنایی گیتار بیسشكل گرفت.در اواخر دهه هفتاد صحنه موسیقی هوی متال به طور گسترده ای راكدو بی رونق بود و تنها تعداد انگشت شماری از گروهها با اثبات قابلیت واستعدادشان توان ادامه حیات و تولید موسیقی با كیفیت بالا را داشتند.درهمین زمان بود كه نسل جدیدی از گروه های جوان بریتانیایی پا به عرصهگذاشتند.این حركت،كه در حدود سال ها80_1979به وجود آمد .

نام موج نوی موسیقی هوی متال بریتانیایی را بر خود گرفت.آیرن میدن ازپیشتازان این جریان بود كه بعضی این گروه را تعریف دقیق این جریان میدانند.گره های جوان این جریان،هوی متال را سریعتر و پر انرژی تر از اسلافخود اجرا می كردند.آیرن میدن در شروع كار و تا قبل از انتشار اولین كارخود تغییرات بسیاری را در گروه تجربه كرد.گروه پس از آنكه نتوانست پاسخمناسبی از شركت های ضبط و پخش دریافت كنند، یك كاست حاوی سه آهنگ آیرنمیدن Iron Maiden،پرسه زن Prowlerو دنیای غریب Strange Worldرا ضبط كردندو یك نسخه از آن را برای نیل كِی در آن زمان مدیر برنامه های یكی از كلوپهای موسیقی بود فرستادند.حمایت كی از آیرن میدن باعث شد كه گروه بر جمعهواداران خود بیافزاید و آْلبوم كوچك نوارهای ساند هاوس Sound House رامنتشر كند.در این آلبوم گروه شامل بود از :استیو هریس (بیس)،دیومورِی(گیتار)،پل دیانو(خواننده)و داگ سامپمن(درامز).این آلبوم منجر به اینشد كه شركت ای.ام.آی.با گروه قرارداد ببندد.در سال 1979یك گیتاریست دوم بهنام تونی پارسونز به گروه ملحق شد و گروه برای آلبوم مجموعه ای متال برایمیوتاث Metal For Muthas دو آهنگ ضبط كرد.قبل از ضبط اولین آلبوم گروهپارسنز و سامپس به ترتیب جای خود را به دنیس استراتن و كلایوبردادند.آلبوم نخست گروه آیرن میدن Iron Maiden كه نام گروه رابر خود داشتدر سال 1980منتشر شد و با وجود اینكه تهیه كنندگی چندان مطلوبی نداشت،درهمان هفته اول در لیست آلبوم های پر فروش بریتانیا شماره 4شد.آلبوم قاتل Killerاز لحاظ تهیه كنندگی نسبت به آلبوم پیشرفت بسیاری كرده بود و در آنشاهد تعویض دنیس استراتون با آدریان اسمیت گیتاریست سابق گروهارچینUrchinو دوست قدیمی دیو موری هستیم.آیرن میدن با این آلبوم مخاطبانگسترده ای در سراسر دنیا پیدا كرد.در سال 1981پل دیانو جای خود را به بروسدیكنس فارغ التحصیل تاریخ و خواننده قدرتمند گروه سامسن Samson داد.آمدنبروس دیكنس و انتشار آلبوم شماره جانور وحشی Number of the Beast كه اثریماندگار و قدرتمند بود،نقطه عطفی در سیر كار گروه آیرن میدن محسوب میشودكه بدون آن گروه هرگز نمی توانستیم جایگاهی را كه امروز در روند تكاملموسیقی متال دارد را برایش متصور باشیم.آهنگ بگریز به سوی تپه Run To The Hillsو شماره جانور وحشی Number Of The Beast و خود آلبومدر لیست پرفروشهای بریتانیا جزو 10 آهنگ اول شدند.آلبوم بعدی تكه ای از ذهن Piece Of Mindدر سال1983منتشر شد كه در آن كلایو بر جای خود را به نیكو مك برینداد.تكه ای از ذهن از نظر موسیقی بی شباهت با آلبوم قبلی نبود.نوازندگیقوی دو گیتار توسط موری و اسمیت همراه با خطوط آواز به یاد ماندنی و بخشریتم قدرتمند هریس و مك برین همه با هم صدایی به وجود می آوردند كه باتحرك فوق العاده آهنگ ها به طور كامل هماهنگ بود.

آهنگهای پرواز ایكاروس Flight of Icarusو مرد نظامی The Trooperهمزمان بااجراهای تور دور دنیا این آلبوم تبدیل به آهنگهاییپرفروش شدند.

در سال1984سه هفته پس از آغاز تور گروه ، آلبوم برده قدرتمند Power Slaveمنتشر شد.تور این آلبوم 11ماه به طول انجامید و گروه در هر مكانممكنی به اجرای برنامه پرداختند.این آلبوم هم نسبت به كار قلبی از نظرموسیقی تفاوت چندانی نمیكرد و بعضی از منتقدینآیرن میدن را به تكرار راهكارهایی كه جواب خود را پس داده اند متهم كردند. البته این آلبوم از سویطرفداران متعصب و بی شمار ، گروه در چهار گوشه دنیا مورد استقبال وسیعیقرار گرفت و پر فروش شدن آهنگهای تك خالها در اوج Acess Hightودو دقیقه بهنیمه شب Two Minutes To Midnight در این زمان یك امر طبیعی محسوب میشد.آلبومدوتایی زندگی پس از مرگ Live After Death كار بعدی گروه بود كهشامل بهترین اجراهای زنده در تور آلبوم برده قدرتمند بود.در این زمان یعنیسال 1985 آیرن میدن در سلسله مراتب گروههای متال موفقیت بالایی كسب كرده بود

آلبوم مكانی در زمان Somewhere In Timeكه در سال 1986 منتشر شد نشانگرجدایی مختصر گروه از رویه ای بود كه در ضبط چند آلبوم خود به كار گرفتهبود .این آلبوم نسبت به كارهای قبلی گروه ملودیك تر بود و در آن برایاولین بار شاهد استفاده از سینتی سایز به همراهی گیتار بیس هستیم .اینآلبوم در آمریكا فروش بالای یك میلیون پیدا كرد.تور این آلبوم 7ماه به طولانجامید كه به روال بقیه اجراهای سالهای میانه دهه80 گروه،این اجراها همشامل تاثیرات چشمگیر نوری و سایز عوامل صحنه ای مثل حضور ماكت غول آسایادی،سمبل گروه می شد .بعد از یك ئوره كوتاه استراحت ،گروه در سال 1988 باآلبوم هفتمین پسر هفتمین پسری Seventh Son Of A Seventh Son كه یك كاریكپارچه و دارای یك موضوع واحد بود به صحنه بازگشت.پر فروش شدن آهنگ آیامیتوانم دیوانه وار بنوازم Can I Play Madnessموفقیت این آلبوم را همتضمین می كرد

حساسیت و ظرافت فوق العاده این آلبوم را میتوانیم در آهنگ های زیانی كهآدمی مرتكب می شود The Evil That Man Doو روشن بین The Clairvoyantببینیم.پس از یك تور بلند مدت دیگر اعضای گروه اعدام كردند كهحداقل یك سال به استراحت می پردازند.در این دیكنسن اولین آلبومتكی خود بهنام میلیونر خالكوبی شده Tattooed Millionair و همچنین اولین كتاب خود بانام «ماجراهای قایقرانی لرد ایفی»را منتشر كرد.پس از یك وقفه به نسبتطولانی باز اخبار مربوطه به آیرن میدن در صدد اخبار دنیای موسیقی قرارگرفت.استیو هریس كه احساس می كرد با انتشار دو آلبوم قبلی از مسیر اصلیگروه به دور افتادند،بازگشت به سبك ابتدایی دهه هشتادشان را دربرنامه قرارداد.آدریان اسمیت كه با این برنامه موافق نبود تصمیم به جدایی از گروهگرفت.جایگزین او یانیك گرس گیتاریست سابق گروه گیلن Gillanبود.آلبوم نیستنیایشی برای آنكه به حال مرگ است No Prayer For The Dying در سال 1990منتشر شد.موسیقی این آلبوم به كارهای اوایل دهه هشتاد گروه شبیه بود وهمان طور كه قابل پیش بینی هم بود با موفقیت مواجه شد و آهنگ های دود مقدس Holy Smoke و دختر را به مسلخ بیاور Bring Your Daughter To The Slaughter جزو پرفروش ترینهای بریتانیا شدند.باز هم تور اجباری دور دنیا پیش آمد.گرودر سال 1992آلبوم ترس از تاریكی Fear Of The Darkرا منتشر كرد كه در همانهفته اول دربریتانیا شماره 1 شد.آهنگ یا سریع باش یا بمیرBe Quick Or Be Deadهم در بریتانیا شماره 2 شد.با این حال این ترانه خدا حافظی بروسدیكنسن با گروه بود كه اعلام كرد بعد از پایان این تور این آلبوم از گروهجدا می شود تا بتواند زمان بیشتری روی كارهای تكی خود كار کند.

 

شخصیت Eddie چگونه به وجود آمد؟

یک شخصیت استثنایی و نماد گروه آیرون میدن است که داستان به وجود آمدن او به شرح زیر است :

در یک شب تاریک در کوچه پس کوچه هایه پاریس مردی انگلیسی در حال قدم زدن صدای جیغی گوش خراش را میشنود ... وقتی به محل صدا میرسد تنها چیزی که وجود دارد جسد قصابی شده ۲ دختر بیگناه است ... شروع به فریاد زدن میکند :‌« پلیس را خبر کنید ٫ پلیس را خبر کنید پیش از اینکه قاتلین فرار کنند » و ... مردم وارد کوچه میشوند. ۲ جسد وجود دارد مردی با دستانی خون آلود بر بالین آن ۲ معصوم و نمیتواند به زبان آنها صحبت کند ... همه چیز مشخص است ... همه به او خیره خیره نگاه میکنند ... مرد کنترل خود را از دست میدهد ... « باید فرار کنم » ... تنها و احمقانه ترین جمله ای که در ذهنش نقش بست ... تمام فرانسه در پی او هستند ... در یک صبح سرد ماه اکتبر ... مامورین پلیس مغرورانه مرد متهم به قتل را دستگیر میکنند ... دلایل نقص ندارند ... دادگاه رای خود را صادر میکند : ( مرگ ) ... حیاط زندان ( ساعت ۵ صبح ) : مرد به همراه گاردها به سوی مکان اجرایه عدالت میرود ... شخصی از درون سلولی ( با فریاد ) : « خداوند همراهت » ... مرد با خود زمزمه میکند : « اگر خدایی هست پس چرا میگذارد من بروم » ... فرشته عدالت اینبار شمشیر خود را بیرحمانه بر سر بیگناهی فرود می‌ آورد. ۳ سال بعد ( شبی بازهم تاریک ) ... قبرستانی خوف ناک ... در سالگرد نشستن لکه ننگ بر دامان فرشته عدالت ... ماه روی خود را با ابرها میپوشاند ... طوفان آغاز میشود ... صاعقه ای به قبری برخورد میکند ... رویا به حقیقت ملحق میشود و مرد جان دوباره میابد ... زمان انتقام فرا رسیده ... مرد باز میگردد که انتقام خود را از ما و عدالت کورمان بگیرد ... و Eddie زاده میشود.

 

https://www.cloob.com

آلبوم تصاویر
آلبوم ها یا تک آهنگ های Iron Maiden
سایر گروه ها
دیدگاه شما