معرفی گروه های راک،متال و موسیقی های تلفیقی

DarkThrone

dark throne ازگروهای بزرگ در عرصه بلک هست. نمیشه گفت که این گروه بهترین در این سبکه ولی بدونه هیچ حرفی میشه اونارو جز بهترین ها به حساب آورد. گروه dark throne در سال 1986 در نروژ تشکیل شد.

اعضای تشکیل دهنده این گروه عبارت بودند از:

gylve nagell درام و شاعر ted skejllum گیتار و خواننده dag nielsen بیس گروه برای شروع و استارت سه دمو با نامهای land of forest cromlech و thulcandra را ضبط میکند در سال 1991 اولین آلبوم گروه با نام soulside journeyv را بیرون میدهد قبل از این آلبوم به دلایلی اعضا نام های اصلی خود را تغییر داده و خود را با نام های nocturno و fenriz و zephyrous مطرح ساختند.گروه در سال 1991 راهی شرکت dsp میشوند و آلبوم blazein the horthern sky متولد میشود آلبومی با اشعار ویران کنند هدر این آلبوم خشونت و وحشت به معنی حقیقی تعریف شد.

وقتی گروه برای آلبوم بعدی آماده میشد dag nielsen از گروه جدا میشود. سال 1993 آلبوم under a funerd moon منتشر شده و متعاقب با آن در1994 آلبوم خشن transilvanian huger منتشر میشود آلبومی سرشار از خشونت و اشعاری شیطانی. بعد از آن zephyrous بهdark throne پیوست اما به دلیل اعتیادی که داشت نتوانست در گروه بماند و در1995 از گروه جدا شد. بعد از آن dark throne به یک گروه دو نفره تبدیل و دو نفره هم باقی ماند.

آلبوم تصاویر
آلبوم ها یا تک آهنگ های DarkThrone
سایر گروه ها
دیدگاه شما