آخرین آلبوم ها و تک آهنگ ها

پارانویید

انسان سالم و خوب کیست؟ انسان خوب پنج اصل اخلاقیُ رعایت میکنه

اصل اول:واقعیت و حقیقت یعنی راستگویی و دروغ نگفتن و میل به کشف حقایق. اصل دوم: عدالت و انصاف اصل سوم: محبت و عشق اصل چهارم: رهایی و سپس آزادی،از هرچه گذشته و از کودکی و خانواده. اصل پنجم: حرمت و حقوق انسانی.

میتونیم راجع به این موضوع بحث کنیم؟

Music And Lyrics : Roshan Sadeghi

Directed by : Hanry Markarian

موزیک ها :

آلبوم ها یا موزیک های دیگر
دیدگاه شما