آخرین آلبوم ها و تک آهنگ ها

Divorce

آهنگ طلاق چهارمین آهنگیست که از گروه سیزدهمین مرداب به تازگی منتشر شده است که می توانید در ادامه از سایت راک فورتِ بشنوید.

شروع شد زندگی با رنگ سفید با رز شکسته شد قلب من با خیانت با بغض

در هم شکست اعتماد ، از هم گسست بین ما فرو پاشید ازدواج ، دروغ بود انتها

با هم ساختیم هر چه بود ، به فنا رفت مثل دود کنار هم با حس عشق ، جدا از هم با یک پزشک

به فکر انتقام از مرد ، برای التیام یک درد

شستن قلب در خون ، شکسته و خرد از درون

نگاه هرزه دیگران ، نوشیدن زهر ، شوکران

پرسه زدن در خیابان برام عادت شده نگاه هرزه این و اون هر لحظه مرا و میکشه

صدای بوق از پشت سر ، شروع تازه یک دردسر ورق زدن این چهره ها ، هر روز فحش و ناسزا

جسمم مانده در سایه ها ، امید رهایی تا کجا روحم شده چه صوت و کور ، جاده ای است برای عبور

لحظه هام شده کم رنگ و زرد، نوشیدن هر روز جام زهر

زندگیم هر روز کشمکش ، استرس و ترس همراه تنش

اما بالهایم خسته است زندگیم به گل نشسته است

انرژی داشتم و امید مثل الکل از ذهنم پرید

شک اعتمادم را درید عشقم به هر سو می پرید

نداشتم آرزو و امید این شد ازدواجی پلید

موزیک ها :
آلبوم ها یا موزیک های دیگر
دوگانگی

دوگانگی

گروه سیزدهمین مرداب

گروه سیزدهمین مرداب در سال 1378 توسط علیرضا نیری فرد تشکیل شد.از محورهای اصلی ترانه های این گروه می توان به ناهنجاری های دنیا و همینطور مع…

صفحه آلبوم
زندان

زندان

گروه سیزدهمین مرداب

قفس يکسانه برای من و برادرام اسمش زندانه برا بستن پر و بالام انتقامی سخت برا انجام همه کارام حق من نبود خوابيدن بين تبهکاران تقديرم اين بو…

صفحه آلبوم
جنگ

جنگ (WAR)

گروه سیزدهمین مرداب

گردوخاک گوگرد تند صدای انفجاروبمب لغزیدن اشک توی چشم زانو زدن جلوی عشق جاری شدن خون از جبین پریدن فوری روی مین تکه های پسر سو به سو فریاد …

صفحه آلبوم
قربانی

قربانی شهوت

آهنگ قربانی شهوت چهارمین آهنگیست که از گروه سیزدهمین مرداب به تازگی منتشر شده است که می توانید در ادامه از سایت راک فورتِ…

صفحه آلبوم
دیدگاه شما