آخرین آلبوم ها و تک آهنگ ها

Afterlife

آلبوم «Afterlife»، نهمین رکورد استودیویی گروه «5FDP» میباشد که در ، 19 آگوست 2022 منتشر شد.

سایت Loudersound :

تنوعی که در این رکورد دیده میشود، آنقدرها از استایل همیشگی گروه فاصله نگرفته، ولی شاید استفاده از فضاسازی الکترونیک در این بین، کمی شوکه کننده بود.

سایت Headbangers :

آلبومی قوی که المان هایی آشنا از بند را در آن میبینیم. کیفیت تولید رکورد بالا بوده و ترکیبی از کارهای ملودیک را در کنار قطعاتی سنگین را میشنویم.

سایت The Razor Edge :

آلبومی که شاید با چیزهایی که بند تا به امروز ساخته است، تا حدودی همخوانی دارد، ولی با این حال ، اصالت اصلی بند در آن کمی نامحسوس میباشد، در واقع ریسک و جاه طلبی در کل رکورد مشاهده نمیشود؛

 

 

موزیک ها :
آلبوم ها یا موزیک های دیگر
دیدگاه شما