کتاب و مجله

دانلود کتاب Guitar Method Basics نوشته Wolf Marshal

دانلود معرفی

کتاب Speed Mechanics نوشتهTroy Stetina

دانلود معرفی

نت های گروه Aerosmith

دانلود معرفی

مجله ای تخصصی برای علاقه مندان به گیتار که به بررسی گیتار و مصاحبه با هنرمندان و نوازنده ها می پردازد و ما در نسخه ماه نوامبر سال 2019 می خوانیم: حا…

دانلود معرفی

دانلود کتاب Guitar Method Basics نوشته Wolf Marshal

دانلود معرفی

دانلود کتاب Guitar Method Basics نوشته Wolf Marshal

دانلود معرفی

مجله تخصصی برای علاقه مندان به گیتار می باشد که در ان تکنیک ها و آموزش های استفاده از گیتار درج شده است.مصاحبه با گیتاریست ها و معرفی هنرمندان قدیمی …

دانلود معرفی

آموزش ابتدایی و با روش ساده

دانلود معرفی

مجله تخصصی برای علاقه مندان به گیتار می باشد که در ان تکنیک ها و آموزش های استفاده از گیتار درج شده است.مصاحبه با گیتاریست ها و معرفی هنرمندان قدیمی …

دانلود معرفی

مجله تخصصی برای علاقه مندان به گیتار می باشد که در ان تکنیک ها و آموزش های استفاده از گیتار درج شده است.مصاحبه با گیتاریست ها و معرفی هنرمندان قدیمی …

دانلود معرفی

برای بازدید از محصولات فروشگاه ما می توانید بروی لینک زیر کلیک کنید!

فروشگاه

پیشنهاد ما
دیدگاه شما