کتاب و مجله

دانلود کتاب Guitar Method Basics نوشته Wolf Marshal

دانلود معرفی

کتاب Speed Mechanics نوشتهTroy Stetina

دانلود معرفی

نت های گروه Aerosmith

دانلود معرفی

مجله تخصصی برای علاقه مندان ه ساز گیتار می باشد که در آن به نکات و ترفند ها و مصاحبه با گیتاریست های معروف و به نام جاهنی و ارائه تکنیک های خاص و بسی…

دانلود معرفی

دانلود کتاب Guitar Method Basics نوشته Wolf Marshal

دانلود معرفی

مجله ای تخصصی برای علاقه مندان به گیتار که به بررسی گیتار و مصاحبه با هنرمندان و نوازنده ها می پردازد و ما در نسخه ماه نوامبر سال 2019 می خوانیم: حا…

دانلود معرفی

دانلود کتاب Guitar Method Basics نوشته Wolf Marshal

دانلود معرفی

مجله تخصصی برای علاقه مندان به گیتار می باشد که در ان تکنیک ها و آموزش های استفاده از گیتار درج شده است.مصاحبه با گیتاریست ها و معرفی هنرمندان قدیمی …

دانلود معرفی

مجله تخصصی برای علاقه مندان به گیتار می باشد که در ان تکنیک ها و آموزش های استفاده از گیتار درج شده است.مصاحبه با گیتاریست ها و معرفی هنرمندان قدیمی …

دانلود معرفی

آموزش ابتدایی و با روش ساده

دانلود معرفی

برای بازدید از محصولات فروشگاه ما می توانید بروی لینک زیر کلیک کنید!

فروشگاه

پیشنهاد ما
دیدگاه شما