معرفی گروه های راک،متال و موسیقی های تلفیقی

thehu band

گروه موسیقی مغولی «هو» به سبک قبایل سرخپوستی یا اسکیموها می خوانند. سازهای شان در اصل یک کمانچه است و سه تاری قدیمی که به شکل گیتار تزئین شده اند.ترانه « گرگ» زمزمه جنگجویان مغولی است که علیه حریف، رجز خوانی می کنند. می گوید از زمین و آسمان هم حمله کنی جوابت را با شمشیرمان  و خردمندی چنگیز خان می دهیم.قیافه و اداهای مردان در ترکیب با اشعار و موسیقی و ترانه، یادآور خشم و قدرت مهیب جنگاوران مغول است  که بیش از نصف جهان را با شمشیرهای شان تاراج کردند.

 (HU)، گروهِ راک، هارد راک و متال مغولی ست که در سالِ ۲۰۱۶ پایه گذاری شد. به گفتهٔ گالا (خوانندهٔ این گروه)، ایدهٔ راه اندازیِ هو به «داشکا»، تهیه کنندهٔ گروه بر می گردد که هشت سال پیش از آغازِ کارشان به دنبال راه اندازیِ چنین گروهی با چنین سبکی بوده و برای آن در این زمان جستجوها و پژوهش های بسیاری می کند. سبکِ ایشان آمیزه ای از موسیقیِ کهن و شگفت انگیزِ مغولستان با سبکِ راک و متال است؛ آمیزه ایی که بگونهٔ برجسته دربر گیرندهٔ آوازِ گلویی (Throat Singing - تکنیکِ ویژهٔ خوانندگیِ سنتیِ مغولی) به نام خومی یا هومی (Khoomei) و سازهای بومی مغولستان همچو «مورین خور (گونه ای از کمانچه)»، «زنبورک»، «تْسور یا چور (نِی)»، «تُووشور یا تُوپشور (گونه ای از سازهای زخمه ایی) و سازهای امروزی که ویژهٔ راک و متال است می باشد. گالا در این باره می گوید: به پیشنهاد داشکا آنها نامِ سبکِ موسیقیِ شان  را «هونو راک (Hunnu Rock)» می گذارند و با این رویکرد که موسیقیِ سنتیِ مغولستان سرشار و گیراست، امیدوارند که روزی این سبک از راک نه تنها در مغولستان که در کشورهای دیگر هم  به دست هنرمندانِ بومی آن کشورها به کار گرفته شود.

ترانه های Hu (هو) بیشتر بر پایهٔ باورها و آیین های مغولی ست، چنانکه در وُلف تُوتِم (Wolf Totem - روحِ گرگِ نگهبان) که بر پایهٔ سروده ای کهن است، به گفتهٔ گالا و داشکا، آرمانِ این آهنگ برانگیختنِ خویِ دلاوری در مردم برای چیرگی بر هر گونه گرفتاری در زندگی ست، نه انگیزشی برای نادرستی و ناهنجاری. آنها این چنین تلاش می کنند تا مغولستان را به جهان بشناسانند. در این راستا رئیسِ جمهورِ مغولستان در میِ ۲۰۱۹ ترتیبِ دیداری با گروهِ «هو» را می دهد تا برای دستاوردهای شان به آنها تبریک و شادباش بگوید. نامِ این گروه شناسهٔ ریشهٔ مغولیِ واژهٔ human (انسان) است که نمایانگرِ همین نکته می باشد.The HU Bandاعضای گروه هو از چپ به راست: گالا (خوانندۀ پایۀ هومی و نوازندۀ مورین خور) - جایا (خوانندۀ هومی و نوازندۀ زنبورک، تسور و فلوت) - ِانکوش (خوانندۀ هومی و نوازندۀ پایۀ مورین خور) - تمکا (نوازندۀ توپشور)

انتشار دو ویدئو کلیپ در سالِ ۲۰۱۸، به نام های Yuve Yuve Yu و Wolf Totem «هو» را به شهرت جهانی رساند؛ بگونه ای که هر کدام از این ویدیو ها تا اکتبر ۲۰۱۹ بیشتر از ۲۵ میلیون بار بازدید داشتند؛ پس از آن بود که Wolf Totem در لیستِ فروشِ دیجیتالِ آهنگِ هارد راکِ «بیلبورد» به رتبهٔ نخست رسید. این برای نخستین باری بود که کاری موزیکال از مغولستان به چنین جایگاهی می رسید. افزون بر این Yuve Yuve Yu به رتبهٔ هفتمِ همین لیست رسید هنگامی که Wolf Totem به جایگاهِ ۲۲اُمِ آهنگ های داغِ هارد راکِ بیلبورد هم رسید.

پس از چنین آوازه ایی، این گروه در ژوئن و جولای ۲۰۱۹ بیست و سه کنسرت در دوازده کشور اروپایی داشتند و در ۱۳ سپتامبر ۲۰۱۹ نخستین آلبومِ خود را منتشر کردند و از سپتامبر تا دسامبرِ ۲۰۱۹ نخستین تورِ آمریکای شمالی شان را برگزار نمودند. محبوبیت «هو» تاکنون انگیزه ایی شده تا شماری از گروه ها و نهادها بویژه در ایالات متحده با آنها همکاری داشته باشند که برای نمونه می شود به همکاریِ دَنی کِیْس، خوانندهٔ جدیدِ گروهِ اَشِز تو نٖیو (Ashes to New) در ۴ اکتبر ۲۰۱۹ برای نسخهٔ دیگری از Yuve Yuve Yu؛ یا برگزیده شدنِ آهنگِ «رعدِ سیاه» برای بازیِ رایانه اییِ استار وارْزْ جِدای: فالِن اُردِر (Star Wars Jedi: Fallen Order) در نوامبر ۲۰۱۹ و همکاریِ جَکوبی شَدیکْس، خوانندهٔ گروهِ «پاپا رُوْچ» در ۱۳ دسامبر ۲۰۱۹ برای ریمیکسِ جدیدِ Wolf Totem اشاره داشت.

آلبوم تصاویر
آلبوم ها یا تک آهنگ های thehu band
ویدیوهای thehu band
سایر گروه ها
دیدگاه شما